رای در خصوص ابطال مصوبات شورای شهر
   دادنامه شماره ۲۶ شهر کرج در خصوص تعیین عوارض تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد
   دادنامه شماره ۲۷ شهر قزوین درخصوص الزامی بودن وجود پارکینگ برای مطب پزشکان ، دفاتر رسمی ازدواج و طلاق و ...
   دادنامه شماره ۶۰ شهر قم در خصوص عدم اخذ مفاصا حساب بیمه کارگران ساختمانی از مالکان واحدهای وافع در بافتهای فرسوده
   دادنامه شماره ۶۹ در خصوص ابطال بند یک مصوبه هفتاد و یکمین جلسه شورای شهر اردبیل
   دادنامه شماره ۷۸ شهر مشهد در خصوص بهره برداری تجاری موسسات بهداشتی درمانی خصوصی و فضای مسقف کلینیک و اورژانس خصوصی
   دادنامه شماره ۱۴۳ شهر شیروان در خصوص عوارض حق النظاره مهندسین از سال ۸۴ لغایت ۹۲
   دادنامه شماره ۱۵۱ شهر اراک در خصوص عوارض شهرداری از نرخ بلیت های وسایل بازی در داخل محوطه مرکزی
   دادنامه شماره ۱۸۲ در خصوص طرح تفصیلی و ضوابط مقررات منطقه ۲۲ تهران
   دادنامه شماره ۲۰۹ شهر اصفهان در خصوص نحوه صدور مجوز و نصب و بهره برداری از دکلهای مخابراتی مصوب ۹۲
   دادنامه شماره ۲۱۰ شهرکرد در خصوص اخذ عوارض بر تاسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب ۹۱
   دادنامه شماره ۲۲۷ شهر کرج در خصوص افزایش مطالبات معوق مودیان
   دادنامه شماره ۲۲۸ شهر کرج در خصوص وضع عوارض ۵% حق النظاره خدمات مهندسی از تاریخ تصویب
   دادنامه شماره ۲۴۱ در خصوص هزینه خسارت از نصب کنندگان انواع تابلو و تبلیغات در معابر عمومی شهر گرگان
   دادنامه شماره ۳۰۹-۳۱۳ شهر کرمانشاه ، خرم آباد ، محمدشهر ، مشکین دشت و زرقان در خصوص وضع عوارض از قراردادهای پیمانکاری
   دادنامه شماره ۳۱۸ الی۳۲۰ در خصوص تعیین عوارض نقل و انتقال املاک و مستخدثات و سرقفلی
   دادنامه شماره ۳۲۱-۳۲۶ شهرهای یزد ، مشکین دشت ، خمین ، میبد ، یزد ، رشت در خصوص وضع عوارض کسری یا حذف پارکینگ
   دادنامه شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ در خصوص ابطال بخشنامه مورخ ۷۹۷۲۵ معاون شهرسازی معماری تهران
   دادنامه شماره ۴۶۴ شهر شادگان در خصوص دریافت عوارض کسب از مطب پزشکان متخصص و دندان پزشکان
   دادنامه شماره ۵۹۲ در خصوص مصوبه شورای شهر شیراز و مکلف شدن شهرداری به اخذ عوارض حذف پارکینگ
   دادنامه شماره ۵۹۳ در خصوص تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری احمدآباد مصوب ۹۳
   دادنامه شماره ۷۰۷ در خصوص اخذ هزینه خدمات عمومی و شهری باغات
   دادنامه شماره ۷۷۰ ابطال مصوبه شورای شهر بوشهر در خصوص تعرفه عوارض حذف یا کسری پارکینگ
   دادنامه شماره ۷۸۳ در خصوص ابطال بندهای ۱، ۲، ۵ از ردیف ۱۴ مصوبه ۸۶۲۵۴۴۲۳شورای شهر گرگان
   دادنامه شماره ۷۹۹ در خصوص ابطال ماده ۷ مصوبه تعیین وصول عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت
   دادنامه شماره ۸۴۸ در خصوص ابطال بند ۶ ماده ۲۵ مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای شهر اردبیل
   دادنامه شماره ۸۶۹ شهر یزد در خصوص تجهیز عوارض حذف یا کسر پارکینگ
   دادنامه شماره ۹۲۳-۹۳۹ شهر ارومیه ، گرگان و داراب در خصوص تعیین بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالانه بانکها
   دادنامه شماره ۹۷۴ در خصوص پذیرش اسناد عادی مبنی بر نقل و انتقال اراضی و املاک شهر کرمان
   دادنامه شماره ۹۷۷ در خصوص تعیین عوارض حذف و یا کسری پارکینگ
   دادنامه شماره ۱۱۱۰ شهر کرج در خصوص کمیته تثبیت اعیانی ها
   بیشتر ...