تصویب نامه ها
   آئین نامه اجرایی تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۹
   تصویب نامه در خصوص تعیین سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان متولی
   تصویب نامه در خصوص تعیین عوارض صادراتی علوفه و خوراک دام و طیور وزارت بازرگانی
   تصویب نامه در خصوص تعیین محدوده ویژه اقتصادی
   تصویب نامه در خصوص تعیین محدوده ویژه اقتصادی شیراز
   ئین نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کارگروههای تخصصی
   تصویب نامه در خصوص واگذاری اراضی ملی و دولتی
   تصویب نامه راجع به انتقال دامداریها و مرغداریها به خارج از محدوده شهر
   تصویب نامه کمیسیون موضوع ماده ۱۳۸
   تصویب نامه نقل و انتقال املاک بیش از دوبار مشمول مالیات
   قرارداد واگذاری اتوبوس و خط مربوطه به بخش خصوصی
   مصوبه شورای عالی اداری درخصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه و گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان در سطح شهرداریهای کشور
   مصوبه شورای عالی اداری مربوط به مبارزه با تکدی
   مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح توسعه حرم حضرت احمدبن موسی (ع) شاهچراغ
   مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام (مصلحت نظام و اراضی )