جناب آقای مهندس اسکندر پور دیروز دو شنبه سوم دی ماه نود و هفت با مجموعه اداره کل حقوقی دیدار و مسائل و مشکلات آنها را بررسی نمودند ، ایشان ضمن تاکید بر حفظ حقوق شهروندان با اشاره به اهمیت و جایگاه حساس و کلیدی کارشناسان و مشاوران حقوقی در جهت حل مشکلات شهری و کاهش و به حداقل رساندن دعاوی و پرونده های مطروحه که از جمله اولویت مجموعه مدیریت شهری است دل مشغولی و نقطه نظرات و راهکارهای خود را پیرامون کاهش و به حداقل رساندن دعاوی و پرونده های مطروحه بیان داشتند و متقابلاً خواسته ها و نظرات کارشناسان حقوقی را در راستای ارتقاء جایگاه ایشان جویا شدند و در نهایت از زحمات مجموعه حقوقی و کارشناسان مجموعه تقدیر و تشکر نمودند.