شرح وظایف

شرح وظایف:
 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها ، بخش نامه ها و ضوابط مربوطه
 • بررسی حقوقی قراردادهای داخلی مرتبط با شهرداری و اظهار نظر حقوقی در خصوص رعایت یا عدم رعایت ضوابط و موازین قانونی وگزارش به مقام مافوق
 • نظارت بر طرح دعاوی و دفاع از حقوق شهردرای  پاسخگویی به کلیه دعاوی و شکایات مطروحه علیه شهرداری در مراجع قضایی و غیر قضایی
 • نظارت بر نحوه ابلاغ احکام و ابلاغیه های صادره از طرف شهرداری، مراجع قانونی و معرفی متخلفین و مستنکفین از مقررات شهرداری به مراجع ذیربط
 • مشاوره در  انعقاد قراردادهای مختلف در شهرداری و ارائه نظرات مشورتی با توجه به صرفه و صلاح شهرداری
 • رسیدگی به معضلات حقوقی شهرداری، مناطق، سازمان ها و مؤسسات وابسته به شهرداری و اعلام نظر مشورتی در موارد ارجاعی
 • پاسخ به استعلامات مطروحه از سوی معاونت ها، مدیریت های ستادی، مناطق و سازمان های وابسته به شهرداری و رفع ابهام از قوانین موجود و ارائه مشاوره قانونی به آن ها
 • ارائه پیشنهاد در خصوص طرح ها و لوایح ارائه شده به شورای اسلامی شهر و ارائه پیشنهادهای اصلاحی و نیز بررسی جایگاه قانونی مصوبات شهردار و در صورت نیاز اعتراض به مصوبات مذکور و گزارش به مقام مافوق.
 • نظارت بر حضور فعال و مجدانه کارشناسان حقوقی اداره در مراجع دادگستری و نحوه دفاع آن ها و نیز اخذ و بررسی گزارشات جلسات دادرسی پس از آن
 • حضور در نشست های قضایی و ایجاد هماهنگی های لازم برای ایجاد وحدت رویه در محاکم قضایی
 • نظارت بر گردآوری قوانین و مقررات مربوطه به شهرداری و ایجاد بانک اطلاعات به روز قوانین و مقررات و اطلاع رسانی به واحدهای ذیربط
 

منبع : اداره کل امور حقوقی
تعداد بازدیدها : ۱۲۲
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است